Privacy statement

Zoals elk bedrijf in Nederland behoren wij ons ook per 25 mei aan de wet AVG te houden. Met alle partijen waar wij mee werken en waar uw persoonsgegevens mee gedeeld  worden (denkt u aan Slimknippen, Mailchimp, Atention en Salonhub) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten en zijn wij er van overtuigd dat uw gegevens op een transparante en veilige manier worden bewaard. U bent ten allen tijde gerechtigd om de gegevens die wij van u hebben op te vragen of te laten verwijderen. Achter de volgende link staat ons privacy statement.  Privacy statement website Talens

NAAR OVERZICHT