Lockdown verlengd

Waar we allemaal al bang voor waren is vanavond tijdens de persconferentie van het kabinet dan toch bewaarheid geworden. We mogen onze kapsalon nog steeds niet openen. Ondanks dat onze volledige branche klaar is om gecontroleerd open te gaan én wij na de vorige lockdown er al blijk van hebben gegeven dat  ook veilig te kunnen doen. Vooralsnog blijven we dus dicht tot 2 maart (dat is volgens premier Rutte tijdens de persconferentie vanavond,; de website van de Rijksoverheid zelf spreekt van 3 maart, kortom onduidelijkheid alom). Alle afspraken die al in onze planning stonden in deze periode worden bij deze uiteraard allemaal geannuleerd. Zo lang nog niet met 100% zekerheid kan worden gezegd wanneer we weer open mogen, stellen wij ons online-afsprakenboek nog niet open om afspraken in te boeken. De kans dat we ze dan weer moeten afzeggen is groot. Op het moment dat zeker is dat we weer aan het werk kunnen zullen wij jullie daarvan gelijk in kennis stellen en kan er weer ingeboekt worden, met dien verstande dat eerst alle abonnementhouders voorrang krijgen bij het inboeken. 
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe erg wij het vinden dat wij ons werk niet mogen uitoefenen en dat jullie haren zowel qua lengte als qua kleur waarschijnlijk intussen erg uitgegroeid zijn zonder dat wíj daar wat aan kunnen doen. We hopen van harte dat jullie nog een keer het geduld kunnen opbrengen om te wachten tot we weer open gaan.

NAAR OVERZICHT